Search

ScrogallTV

BEANNACHTAÍ NA FÉILE-XMAS GREETINGS

Dár gcairde ar fad. Go raibh maith agaibh go léir as an dtacaíocht agus an misniú a thugabhar dúin tharais na bliainta. Nollaig agus bliain nua fé shéan is fé mhaise dhaoibh ar fad.

To all out friends. Thanks to all for your support and encouragement over the years. Have a HAPPY XMAS & A PROSPEROUS NEW YEAR

Advertisements

BEANNACHTAÍ NA FÉILE

Dár gcairde ar fad. Go raibh maith agaibh go léir as an dtacaíocht agus an misniú a thugabhar dúin tharais na bliainta. Nollaig agus bliain nua fé shéan is fé mhaise dhaoibh ar fad.

To all out friends. Thanks to all for your support and encouragement over the years. Have a HAPPY XMAS & A PROSPEROUS NEW YEAR

Siopa Nua Don Bhuailtín

Ar nós bailte beaga eile ar fud na tíre tá Baile an Fheirtearaigh fé bhrú eacnamaíochta agus é ag cailliúint seirbhísí tábhachtacha. Dúnadh an oifig an phoist roinnt mhaith blianta ó shin agus níl aon gharda lán aimseartha i láthair ar an mbaile a thuilleadh. Trí shiopa ar fad a dhún a ndoirse tharais na mblianta chomh maith le siopa a bhí i dTigh Bhric ar an Riasc atá beal dorais leis an mBuailtín. Siopa Gala a bhí ag Muintir Lubhaing agus An Cat Dubh a bhí ag Muintir Uí hUallacháin an dá cheann deireanach a dhún a ndoirse i mbliana. Ainneoin an chomortais os na hollmhargaí móra agus an brú eacnamaíochta atá ar gnónna beaga lasmuigh de na bailte móra tá lanúin óg pósta ag oscailt siopa nua ar an mBuailtín. I sean siopa Louis Mulcahy a lonnófar an siopa seo. Tá Colm agus Nikki O Connor, a muintir is a gcairde ag obair lá is oíche chun an siopa, Siopa an Bhuailtín, a bheith ullamh le hoscailt tús na míosa seo chugainn. Labhramar leo fé’n bhfiontar seo agus an dúshlán atá rompu.

A New Shop For Ballyferriter

Like many other rural towns in Ireland Ballyferriter has witnessed the closure of many essential services. The post office closed it’s door’s many years ago and the garda station has no permanent garda presence. In total 3 shops have closed their doors in the village over the years as did the shop in Bric’s Pub, Riasc which is a stone’s throw from the village. Two of these shops the Gala supermarket run by Muintir Uí Lubhaing  and An Cat Dubh run by Muintir Uí hUallacháin closed at the end of this Summer. However and despite the competition from the larger multiples in Dingle and the economic pressures on small rural businesses a young married couple have decided to take this opportunity to open a new shop in the village. It will be located in the premises once occupied by the Louis Mulcahy Pottery. Colm and Nikki O Connor, their family and friends have been working day night to have the shop ready for the grand opening which they hope to open this Friday.
We talk to them about their new venture and their hopes for the future.

Taifead Chlocha Ogham Chorca Dhuibhne i 3D

Ag seisiún eolais, eagraithe ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne, ar an mBuailtín le deireanaí scaipeadh eolais maidir le tionscnamh pobail nua. Is eard a bheidh i gceist ná na clocha ogham in Iarthar Dhuibhneach a thaifead i bhfoirm 3D. Sa tuairisc seo déanann Isabel Bennett, Coimeádaí Mhúsaem Chorca Dhuibhne, agus Nora White, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Chliath, cuir síos ag imeachtaí an lae, na cuspóirí atá acú agus an inchur a bheidh ag an bpobail leis an tionscnamh seo.

Recording the Ogham Stones of West Kerry in 3D

An information session regarding the recording the Ogham Stones of West Kerry in 3D was organized by Oidhreacht Chorca Dhuibhne late last year in Ballyferriter. The event was held to gauge if a proposal to establish a community project that would record the ogham stones was viable. In this report Isabel Bennettt, curator of the West Kerry Museum and Nora White from the Dublin Institute of Advanced Studies explain the project, it’s objectives and the proposed input from the community.

Throwback – Snámh na Nollaig 2015

Corca Dhuibhne’s Communty Development Organizations (Part 1)

There are a plethora of community development organizations that provide funding and services to individuals, businesses and community groups. However many people know little about these organizations, the services they provide and who they cater for. In this series we look at some of these organizations on the peninsula. In this episode we explore the work of the North East and West Kerry Development which operates out of the old monastery in Dingle.

Eagraíochtaí Forbartha Pobail na leithinse (1)

Tá tarrac ar eagraíochtaí forbartha pobail a chuireann seirbhísí agus maoiniú ar fáil do dhaoine aonair, gnónna agus grúpaí pobail. Áfach níl a fhios ag ana-chuid daoine cad go direach a dheanann siad, na seirbhísí a chuireann siad ar fáil nó cé air atá siad dirithe. Sa sraith seo féacfaidh muid ar ceann acú. Is é sin Fobairt Chiarraí Thuaidh, Thoir agus Thiar atá lonnaithe sa Daingean sa seana-mhainistir

Powered by WordPress.com.

Up ↑